January 19, 2016

Har du mistet en tand?

Tandsæt

En manglende tand kan ødelægge din selvtillid, det kan ødelægge et smukt smil og det kan få dig til at smile mindre af den grund. Det kan også gøre det vanskeligt for dig at spise, og det kan løsne op på omkringliggende tænder, der er afhængige af den manglende tands støtte. Af alle disse grunde er det derfor vigtigt at erstatte en manglende tand så hurtigt som muligt for at forhindre yderligere beskadigelser eller komplikationer.

I denne artikel har vi derfor i samarbejde med Enghave Tandklinik, en tandlæge på Vesterbro, valgt at fokusere på det at miste en tand, og fordelene ved tandimplantater fremfor broer, når eller hvis du har mistet miste en tand.

Fra broer til implantater

Selvom broer typisk bliver anvendt til at erstatte en manglende tand med, har det stadig sine begrænsninger og kan kun bruges i visse situationer. Når tandlægen installerer dentale broer kræver det bl.a. betydelige ændringer, som foretages i de sunde tænder, der er placeret nær den manglende tand. Disse nærliggende tænder skal reduceres i størrelse, så de kan rumme fastgørelsen af broen for den manglende tand. Selvom det kan virke som en mulig løsning for dig, der har mistet en tand, kan det også svække de tænder, der involveres i proceduren, og dermed forårsage større problemer over tid.

Et tandimplantat er i den her forbindelse en anden og meget populær mulighed blandt patienter. Implantater giver en permanent rettelse til en manglende tand, og i modsætning til broer, kan tandimplantater placeres hvor som helst i over- eller undermund, uden at det behøver at involvere, eller gå ud over, de nærliggende tænder i processen. Det gør det muligt både at behandle der, hvor tanden er blevet tabt, men gør også, at du og din tandlæge ikke behøver at stole på de nærliggende tænders støtte, som det ses ved installation af broer.

Vurdering til tandimplantater

For at vurdere om du og dine tænder er egnet til at få tandimplantater, vil din tandlæge, uanset om der er tale om en tandlæge ved Enghave eller i dit nærområde, foretage en komplet dental helbredsundersøgelse samt tage nogle røntgenbilleder af hele din mund. Disse røntgenbilleder vil hjælpe din tandlæge til at se, hvor meget kæbeben du har i området, og hvor du mangler din tand – det er nemlig her dit tandimplantat vil blive fastgjort. Som udgangspunkt er det derfor vigtigt, du har tilstrækkeligt med knoglemasse til at understøtte tandimplantatet. Hvis din kæbeknogle er for tynd, som det ofte ses på ældre patienter, kan en knogletransplantation være nødvendig,før den endelige tandbehandling foretages. 

Enghave Tandklinik

Enghavevej 61

1674 København V

Tlf: 33 22 04 35